Dr. Floris Knouwds

BA, BTh, MTh, DTh
Lis. Th. Master Coach

Huweliksberader in Vereeniging

Michaelstraat 2, Risiville

Vereeniging. Tel.: 016 4231205/ 0829272575

In my doktorale studie (wat ek by UNISA gedoen het) het ek ‘n basisteorie ontwerp om volwassens te help om te verander/groei. Uiteindelik het dít die basis geword van my huwelikswerk. Te meer so omdat ek ontdek het dat mense se lewens net verander as hulle werklik verander. En my huweliks-werk juis gerig is daarop om mense hierdie veranderings (in hulleself en tussen hulle) te help maak. Sodat hulle ‘n beter huwelik kan bou

Ek spesialiseer reeds vir die afgelope 30 jaar in huwelikswerk en hulp aan pare om haakplekke in hul verhouding uit te stryk, 'n nuwe dinamika daarin te vestig en saam 'n nuwe, beter toekoms te bou.. Daar het reeds 16 boeke (geheel of gedeeltelik) uit my penverskyn - sewe van hulle spesifiek oor die huwelik en hoe om ’n goeie huwelik te bou.

Oor die afgelope aantal jare het ek ook opleiding ondergaan as “master coach”, “Coaching” (wat ’n baie meer positiewe benadering volg om mense te help groei/verander) het die afgelope tyd met rasse skrede toegeneem. En die opleiding in “coaching” het my gehelp om selfs meer gefokus en effektief met mense in krisis te kan werk. Daarom sou ek my huidige manier van werk kan tipeer as "coaching" (afrigting). Dis 'n aktiewe proses wat fokus op definitiewe uitkomste en groei in die verhouding. Dis 'n baie praktiese benadering waarin julle maniere vind om verstellings in julle verhouding aan te bring - verstellings wat die verhouding verryk en verdiep. En dit dan in te oefen om die verouding beter te laat werk. Of, wanneer nodig, maniere aan te leer om krisisse/probleme/konflikte in die verhouding self op te los.

En dis deurlopend die benadering wat ek volg, naamlik dat ek as afrigter optree. Die spel van die huweliksverhouding (en die verantwoordelikheid om dit te laat werk) bly in julle hande. Dis net na die mate wat julle self die verantwoordelikheid aanvaar om aan julle verhouding te werk dat die verhouding beter sal werk.

Ek werk veral in 3 areas met pare:

1. Voorbereiding vir die huwelik

'n Volledige proses van voorbereiding wat jou help om kritiese perspektiewe en vaardighede te bemeester wat jou 'n baie beter kans gee wanneer die werklikheid van 'n huwelik die dag begin. Die proses sluit assessering, werksopdragte, afrigting en berading in. Die proses neem gewoonlik 7-11 sessies van 90 minute elk en word gemaak pas vir julle spesifieke verhouding.

2. Huweliksverryking

'n Lekker en verrykende proses wat julle help om spesifieke blokkasies in julle verhouding te identifiseer, vaardighede aan te leer om dit aan te spreek en julle help om julle verhouding na nuwe hoogtes te neem. Die proses sluit assessering, werksopdragte, afrigting en berading in. Die lengte hang af van die aspek van die verhouding wat julle wil aanspreek en kan so min as 'n enkele sessie nodig hê. Julle bepaal beide die inhoud en die tempo waarteen gewerk word.

3. Huweliksberading


'n Intensiewe proses wat probleme in die verhouding akkuraat identifiseer en aanspreek deur beide aandag te gee aan aspekte wat die verhouding versterk en aan die wat die verhouding saboteer. Die proses sluit assessering, werksopdragte, afrigting en berading in. Die lengte hang af van die intensiteit en duur van die probleme wat oorkom moet word. Daar word net gewerk aan die spesifieke probleme wat die egpaar aan wil werk en hulle bepaal self wanneer hulle die proses wil staak.


Ek het my BA (met Sielkunde en Maatskaplike Werk as hoofvakke) aan die Universiteit van Stellenbosch behaal. Daarna het ek my teologiese studies (BTh en Lisensiaat in Teologie) ook in Stellenbosch behaal – laasgenoemde Cum Laude.

My Meestersgraad het gehandel oor die gebruik van korttermyn terapie om mense te help – veral mense in krisis. En hoe om hulle vinniger en meer effektief te help.


My naam is Floris Knouwds


Meer oor my en my werk

Terug

Tuisblad

Volgende

Terug na die Tuisblad

Tuisblad