Dr. Floris Knouwds

BA, BTh, MTh, DTh
Lis. Th. Master Coach

Huweliksberader in Vereeniging

Michaelstraat 2, Risiville

Vereeniging. Tel.: 016 4231205/ 0829272575

Maak ‘n afspraak

Kontak my gerus by 0829272575 of 106 4231205 om ‘n afspraak te maak. Ons kan dan saam besluit op ‘n tyd wat in beide ons skedules kan pas.

Andersins kan jy my ook kontak om mee rinligting te bekom oor di emanier waarop ek werk..


Wat om te verwag

Die eerste sessie wat ek met julle het, word hoofsaaklik gebruik om te bepaal waar ons die meeste waarde tot julle verhouding kan toevoeg. Dis 'n omvattende ontleding van die swak en sterk punte in julle verhou-ding. Soos gesien deur julle oë. Daarna word met spesifieke aspek-te van die verhouding (soos deur julleself geïdentifiseer en geprio-ritiseer) gewerk.


Koste:


R400.00 per sessie gedurende gewone ure (08h00 – 19h00)

R500.00 per sessie vir na-uurse werk (saans en oor naweke)


Hierdie is ‘n kontantpraktyk.

Koste word nie deur mediese skemas gedek nie.
Afsprake en kostes

Terug

Volgende

Terug na die Tuisblad

Tuisblad

Tuisblad