dr. Floris Knouwds

HUWELIKSBERADER

in Risiville, Vereeniging

Michaelstraat 2, Risiville,

in Vereeniging

016 423 1205

082 9272575

Meer oor my VOORBEREIDING VERRYKING HUWELIKSBERADING Kontak my

Huweliksvoorbereiding

Wanneer ‘n paartjie in ‘n huwelik instap is hulle kans (volgens statistiek) 88% om dit te laat misluk. Daarom maak dit net sin om reeds voor die troudag seker te maak dat jy die nodige toerusting bekom wat jou kans op sukses drasties verbeter.

En dis waar huweliksvoorbe-reiding in die prentjie kom. Huweliksvoorbereiding is ‘n proses waardeur ‘n paartjie gehelp word:

In hierdie praktyk loop ‘n voorbereidingsprogram oor 7-12 sessies van 90 minute elk - afhangende van wat in die assesering gevind word. Tegelykertyd kry die pare ook lees- of oefenwerk wat hulle tussen sessies moet doen. Beide as toepassing van die sessie en as voorbereiding vir die volgende sessie.

‘n Huweliksvoorbereiding program is aan die een kant gebaseer op algemene beginsels. Só het ek (byvoorbeeld) oor die loop van 35 jaar geleer dat meeste pare in krisis beland en by my uitkom as gevolg van ‘n paar basiese probleme. Dis byna asof almal daarin vasval. Daarom word daar in die voorbereidingsprogram gewerk om pare te help om vaardighede te bemeester wat hulle pantser teen hierdie algemene verhoudingsprobleme waarmee pare sukkel.

Aan die ander kant word die assessering gebruik om die unieke haakplekke en potensiële probleme vir elke spesifieke paar te identifiseer. Dit plaas die haakplekke op die tafel wat eie aan hierdie paar is. Wanneer daarmee gewerk word, word dit gedoen op ‘n manier wat hulle by voorbaat help om die probleme deur te werk. En om  vaardighede te bekom wat hulle in staat sal stel om dit in die toekoms beter te hanteer.

Ten diepste gaan huweliksvoorbereiding daarom oor ‘n proses wat pare

Hiermee verseker huweliksvoorbereiding nie noodwendig ‘n suksesvolle huwelik nie. Tog gee dit die nodige gereedskap waarmee ‘n paartjie ‘n goeie huwelik kan bou. Mits hulle daarvoor kies en mits hulle die gereedskap gebruik en daarmee oefen tot hulle dit bemeester het


MEER OOR DIE PRAKTYK…My naam is Floris Knouwds. Ek is ‘n huweliksberader, predikant en skrywer met ‘n beradingspraktyk by Michaelstraat 2, Risiville, Ver-eeniging in die Vaaldriehoek. Ek werk met pare om hulle te be-magtig om die soort verhouding tussen hulle te skep wat hulle begeer. Of om die krisisse/ konflikte uit te sorteer sodat hulle vry word om ‘n nuwe toekoms saam te skep.

My doel is:

Om effektiewe huwelikshulp teen ‘n bekostigbare prys te lewer.

My kwalifikasies:

Fooie:

R400.00 per sessie
 (09h00 - 17h00)

R500.00 per sessie (na-ure en Saterdae)

Hierdie is ‘n kontantpraktyk.

Koste word nie deur mediese skemas gedek nie.

Betalings:

Kontant
EFT


DIENSTE WAT EK LEWER…