dr. Floris Knouwds

HUWELIKSBERADER

in Risiville, Vereeniging

Michaelstraat 2, Risiville,

in Vereeniging

016 423 1205

082 9272575

Meer oor my VOORBEREIDING VERRYKING HUWELIKSBERADING Kontak my

As jou verhouding nie lekker werk nie, is jou hele lewe deurmekaar. En as jy self probeer om dit reg te maak, haak julle selfs meer vas. Grootliks omdat julle beide te naby aan die probleem is. Dis dan dat ‘n berader regtig kan help.

LEES VERDER

Meeste huwelike misluk nie as gevolg van een of ander drastiese gebeurtenis nie. Dit misluk eerder as gevolg van verwaarlosing wat man en vrou stadig uit mekaar laat dryf en hulle stelselmatig ‘n weersin in mekaar laat ontwikkel.

LEES VERDER

Wanneer ‘n paartjie in ‘n huwelik instap is hulle kans 88% om dit te laat misluk. Daarom maak dit net sin om reeds voor die troudag seker te maak dat jy die toerusting het wat jou kans op sukses drasties verbeter.

LEES VERDER

1. HUWELIKSBERADING

2. HUWELIKSVERRYKING

3. HUWELIKSVOORBEREIDING

Tradisioneel is ‘n huweliksberader gesien as iemand wat moeilikheid moet oplos. Groot moeilikheid! En op een of ander manier het pare geglo dat besoeke by ‘n huweliksterapeut in oorloë gaan ontaard. Daarom het hulle liewer weggebly. Andersins wou hulle nie hê dat enigiemand moes agterkom dat hulle huweliksprobleme het nie. Daarom het hulle dan die berader soos die pes vermy. En bly voortleef in die swaarkry en pyn wat huwelikspro-bleme bring.

Oor die afgelope 25 jaar het kennis oor intieme verhoudings (en hoe dit werk of nie werk nie!) radikaal gegroei. Deur grondige navorsing is vasgestel watter kennis, insig en vaardighede nodig is om ‘n verhouding goed te laat werk. Deur by suksesvolle pare te leer, is ‘n klomp van die geheime van goeie huwelike ontrafel.

Hierdie nuwe kennis het die rol van huweliksberaders drasties laat verander. Hulle was skielik nie net meer mense wat krisisse moes oplos nie. Hulle het mense geword wat pare help om ‘n voller en heler lewe te leef. Amper iets soos “life coaches” - maar dan net gespesialiseer in huweliksverhoudings.

Hierdie verskuiwing het aan die een kant beteken dat die huweliksberader vandag steeds met huwelikskrisisse werk. Net baie meer effektief. Aan die ander kant het dit egter ook beteken dat hulle begeleiers of fasiliteerders geword het. Daarom kom al meer en meer pare het vir ander redes as krisisse na hulle toe. Hulle kom omdat hulle iewers in hulle verhouding vasgeval het. En iemand nodig het om hulle te help om die lekkerte en vreugde in die verhouding te herstel. Of hulle kom om kleiner haakplekke uit te stryk.

Daar het ook ‘n groeiende besef gekom dat jongmense in ‘n huwelik instap sonder die nodige toerusting om die uitdagings wat die huwelik bring die hoof te bied. En dit terwyl daar soveel kennis en inligting beskikbaar is vir iemand wat hom- of haarself goed wil voorberei vir ‘n huwelik. Gevolglik het al meer jongmense begin soek na afrigting om ‘n goeie huwelik te bou. Vandaar die klemverskuiwing wat gekom het na voorbereidingswerk vir mense wat wil trou - ‘n soort van afrigting om die spel van die huwelik beter te kan speel.

In die lig van bogenoemde kan ‘n huweliksberader vandag beskryf word as

Die huweliksberader werk in drie onderskeibare fases van verhoudings, naamlik:

Elkeen van hierdie areas het unieke uitdagings - beide vir die paartjie en vir die huweliksberader. Deur die proses van hulpverlening so uniek as moontlik te maak vir die besonder paartjie (dit so goed as moontlik te individuali-seer), word gepoog om hulle verhouding die beste moontlike kans te gee. En as die paartjie dan van hulle kan af werk om die kennis, insig en vaardighede in hulle verhouding toe te pas, word sukses byna onafwendbaar.

MEER OOR DIE PRAKTYK…

DIENSTE WAT EK LEWER…

Huweliksberading en die werk van ‘n huweliksberader

Kliek op die pyl om meer te lees oor die huweliskbera-ding wat ek in my praktyk in Vereeniging doenWerksveld van ‘n huweliksberader

As jy na huwelike in Suid-Afrika kyk, sien jy gou dat die meeste pare sukkel om hulle verhouding goed te laat werk. Slegs 12 uit elke 100 pare kry dit (volgens statistiek) reg om ‘n langtermyn, gelukkige verhouding te bou. Maar dit hoef nie so te wees nie. Met die hulp van ‘n goeie huweliksberader kan dit heeltemal anders wees. Julle kan die dinamika tussen julle beter leer verstaan, julle kan die nodige vaardighede aanleer en julle kan saam die kuns bemeester om ‘n verhouding te bou wat ander jaloers sal maak. En vir baie lank hou.

Huweliksberading is lankal nie meer iets vreemds nie. Trouens, al meer pare wat ‘n gelukkige huwelik wil hê (of ‘n stukkende een wil heelmaak) kry vir hulle ‘n huweliksberader wat funksioneer as hulle persoonlike afrigter of “coach” enhulle help om hulle verhouding reg te laat werk.Net soos hulle dit sal doen as hulle in ‘n ander deel van hulle lewe (byvoorbeeld die sport wat hulle beoefen) beter wil presteer.

Om effektief te wees, moet ‘n huweliksberader in staat wees om pare te begelei in minstens drie groot areas van hulle huweliksverhouding:

My naam is Floris Knouwds. Ek is ‘n huweliksberader, predikant en skrywer met ‘n beradingspraktyk by Michaelstraat 2, Risiville, Ver-eeniging in die Vaaldriehoek. Ek werk met pare om hulle te be-magtig om die soort verhouding tussen hulle te skep wat hulle begeer. Of om die krisisse/ konflikte uit te sorteer sodat hulle vry word om ‘n nuwe toekoms saam te skep.

My doel is:

Om effektiewe huwelikshulp teen ‘n bekostigbare prys te lewer.

My kwalifikasies:

Fooie:

R400.00 per sessie
 (09h00 - 17h00)

R500.00 per sessie (na-ure en Saterdae)

Hierdie is ‘n kontantpraktyk.

Koste word nie deur mediese skemas gedek nie.

Betalings:

Kontant
EFT


HUWELIKSBERADING VERRYKING VOORBEREIDING